Home » Podstawowe informacje dotyczące produktów bezglutenowych

Podstawowe informacje dotyczące produktów bezglutenowych

Pszenica Polska, to kraj, w którym jako „produkt bezglutenowy” oznacza się taką substancję, w której zawartość glutenu wynosi mniej niż dwa miligramy na sto gramów produktu. Innymi słowy nie może ona przekraczać dwudziestu cząstek na milion, lub też dwudziestu miligramów na jeden kilogram.
Oficjalnie przyjętym przelicznikiem ustalonym przez WHO jest: 2 razy gliadyna = gluten, dlatego też inaczej opisując produkt bezglutenowy powiedzieć można o nim jako o takim, w którym zawartość gliadyny nie przekracza dziesięciu miligramów na kilogram masy produktu, lub też jednego miligrama na sto gramów.
Organizacja działająca wewnątrz FAO/WHO, zwana Komisją Kodeksu Żywnościowego zajmuje się ustalaniem jednolitych norm żywności wobec wszelkiego rodzaju produktów żywnościowych na całym świecie. W Polsce organem odpowiadającym za wszelkiego rodzaju konsultacje w tej sprawie jest Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jest to oficjalny Punkt Konsultacyjny KKŻ WHO.

Zbiór wszelkiego rodzaju norm dotyczących żywności, które uznawane są w jednolity sposób to Codex Alimentarius. To właśnie ten kodeks określa bardzo precyzyjnie, że stężenie pszenicy i pochodnych, żyta, owsa oraz jęczmienia w składnikach tworzących produkt żywnościowy nie może przekraczać dwudziestu miligramów na kilogram produktu. Podobnie sprawa ma się z produktami zawierającymi jeden albo większą ilość tego rodzaju składników. Tak więc ów standard definiuje zarówno produkty bezglutenowe, jak i te o obniżonej zawartości glutenu. Produkt o obniżonej zawartości glutenu to taki, którego zawartość pszenicy i pochodnych, owsa, jęczmienia i żyta, a także całkowity poziom glutenu nie przekracza stu miligramów na kilogram. Co bardzo istotne: taki produkt o niskiej zawartości glutenu nie może być oznaczany jako bezglutenowy. Co więcej nie stanowią one żywności bezpiecznej dla osoby chorej na celiakię.
Polska jest krajem, w którym wszelkiego rodzaju produkty spożywcze bezglutenowe opisuje się jako środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (pośród innych tego rodzaju produktów). Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego różni się znacznie od tych, które używane są powszechnie – posiada on unikalny skład oraz/lub sposób jego przygotowania. Na jego opakowaniu przedstawia się informację, która mówi o tym, że zostaje on wprowadzony na rynek dla osób o szczególnych potrzebach żywnościowych (w tym przypadku konkretnie chodzi o osoby o zachwianych procesach metabolizmu oraz trawienia). Jednocześnie taki produkt może być oznaczany jako dietetyczny. Tego rodzaju produkty przeznaczone dla detalicznego odbiorcy – czyli finalnego – mogą być rozprowadzane wyłącznie w jednostkowych opakowaniach, które obejmują w całości produkt. W skrócie oznacza to konieczność sprzedaży w jednostkowych opakowaniach jednorazowego użytku. Celem takiego dookreślenia przepisów dotyczących pakowania produktów bezglutenowych jest zabezpieczenie tej żywności przed zanieczyszczeniem glutenem w magazynach oraz wszelkiego rodzaju sklepach i innych miejscach sprzedaży. Wprowadzenie na terenie Polski nowego produktu specjalnego przeznaczenia wymaga powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego. Inspektorat sanitarny ma prawo w tym przypadku przeprowadzić postępowania wyjaśniające odpowiedniość wprowadzanego produktu dla realnych potrzeb, może też wymagać odpowiednich dokumentów poświadczających, że dany produkt spełnia wszelkie normy.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.